Çalışma Alanlarımız

  • Home
  • Çalışma Alanlarımız
Faaliyet Alanlarımız

Danışan ve müvekkilerimizi sonuca götüren çözümler sunuyor; sizleri güvenle temsil ediyoruz.

WK Hukuk Bürosu, İstanbul’da faaliyet göstermeye başladığı 2010 yılından bu yana aşağıda belirtilen dallarda müvekkillerine hukuk hizmeti vermektedir.

• Şirketler hukuku uygulamalarından kaynaklanan uyuşmazlıklar,
• Ticari sözleşmelerden kaynaklanan ulusal ve uluslararası uyuşmazlıklar,
• Gayrimenkul uyuşmazlıkları,
• Sağlık Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar,
• Aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar,
• Kamu ihale mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklar,
• Fikri ve sınai mülkiyet hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar,
• Ceza hukuku alanındaki uyuşmazlıklar,
• İdare hukukunda iptal ve tam yargı davaları,
• İş hukukundan (İşçi-İşveren İlişkisi) kaynaklanan uyuşmazlıklar,
• İcra ve iflas hukuku alanındaki uyuşmazlıklar,
• Bilişim hukukunda tazminat ve ceza davaları,
• Miras hukuku alanındaki uyuşmazlıklar,
• Tüketici hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar,
• Tazminat hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar,
• Vergi hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar.