Sağlık ve İlaç Hukuku

Sağlık ve İlaç Hukuku

WK Hukuk Bürosu olarak, Sağlık Hukuku alanında; sağlık hizmeti talep eden kişiler ile sağlık hizmeti veren hekim, hastane, kurum ve kuruluşlar arasında çıkan tüm uyuşmazlıklarda, hastaların tıbbi uygulama alanlarından doğan zararlarının tazminini sağlamak amacıyla hekimlere, özel sağlık kuruluşlarına ve devlet hastanelerine açılan tazminat davalarında, hekimlerin ve hastanelerin tıbbi müdahaleden doğan hukuki ve cezai sorumluluklarına başvurulduğu malpraktis davalarında danışmanlık ve dava hizmeti vermekteyiz.

 

Sağlık Hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Hekim hatası (Malpraktis) davalarında hekimin tazminat sorumluluğu,
  • Hekim hatası (Malpraktis) davalarında hekimin cezai sorumluluğu,
  • Devlet ve üniversite hastaneleri ve diğer özel sağlık kurumlarının sorumluluğu,
  • Sigorta uyuşmazlıklarının giderilmesi,
  • Hasta ve hekim hakları, hasta – hekim – sağlık kurumları ilişkilerinden doğan uyuşmazlıkların çözümü,
  • Hekimler, hastalar, sağlık kurumları ve sigorta şirketleri arasındaki uyuşmazlıktan doğan maddi ve manevi tazminatlar, tazminatların bedellerinin ve kusurun varlığının tespit edilmesi, dava açılması ve takibi.