Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

WK Hukuk Bürosu olarak, değişen ve gelişen dünyada ticaretin hızla yaygınlaşması, firmaların kendilerine ait ürünlerin ve hizmetlerin ayırt edici karakteristik yönlerini koruması gerekliliği ile mahkemeler ve diğer mercilerde, müvekkillerin bu husustaki ticari menfaatlerini korumaya yönelik, hukuki koruma tedbirlerini almakta ve geniş kapsamlı hukuki hizmetler sunmaktayız.Hukuk Büromuz; patent, marka, telif hakları, ticari sırlar ve haksız rekabet konularına ilişkin dava, işlem takibi, lisans ve danışmanlık hizmetleri başta olmak üzere müvekkillerin fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına yönelik her türlü hukuki gereksinimlerine yanıt vermektedir.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin araştırılması, tescili, korunması ve devir işlemleri hakkında danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, uyuşmazlıklar kapsamında dava süreçlerinin takibi,
 • Lisans verme/alma görüşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesi ve lisans sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Uluslararası Fikri Mülkiyet Otoriteleri, Fikri ve Sınaî Haklar Mahkemeleri ve Türk Patent Enstitüsü nezdinde patent, marka, faydalı model ve diğer sınaî mülkiyet başvurularının takibi ve sonlandırılması,
 • Uluslararası Fikri Mülkiyet Otoriteleri, Fikri ve Sınaî Haklar Mahkemeleri ve Türk Patent Enstitüsü nezdinde itiraz işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takibi,
 • Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemeleri ve Yüksek Mahkeme nezdinde iptal davalarının takibi ve sonuçlandırılması, Türk Mahkemeleri nezdinde ihlal davalarının takip edilmesi,
 • Fikri ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemeleri ve Yüksek Mahkeme nezdinde ceza davalarının takibi ve sonuçlandırılması,
 • Patent, marka, tasarım, yazılım, know-how ve diğer fikri ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin lisans sözleşmelerinin müzakeresi ve hazırlanması,
 • Geçerlilik ve ihlale ilişkin görüş hazırlanması,
 • İhlal ve iptal dava prosedürlerinin takibi,
 • İnternet yoluyla yapılan marka ihlallerine yönelik sürecin takip edilmesi,
 • Meslek Birlikleri nezdinde diğer temsil işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İnternet ortamında ve diğer mecralarda müzik, video içeriklerinin satışına ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi.