İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

WK Hukuk Bürosu olarak, iş sözleşmelerinin hazırlanması, mevzuata uygun iş sözleşmelerinin fesihlerinin hazırlanması, işçi-işveren uyuşmazlıklarında çözüm sürecinin yürütülmesi ve danışmanlık hizmetinin sunulması, işe iade davası, iş kazası ve meslek hastalığı davası, kıdem ve ihbar tazminatı davaları, sosyal güvenlik alanına giren davalarını yürütmekteyiz. 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • İş sözleşmelerinin düzenlenmesi,
  • Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinde işçilik alacakları, cezai şart, ikale sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının arabuluculuk / dava yolu ile çözümlenmesi.
  • İş güvencesi ve iş güvencesinden kaynaklanan işçilik alacakları hesaplamaları,
  • Maddi ve manevi tazminat talepleri,
  • İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi,
  • İşe iade davası ve işe iade davası sonucu işçilik alacağına ilişkin hesaplamalar, hizmet tespiti davaları, meslek hastalığı, ölümlü ve yaralanmalı iş kazası tazminat davaları,
  • İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin güncellenen mevzuatlar ışığında düzenlenmesi,
  • Somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması konularında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermekteyiz.