Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

WK Hukuk Bürosu olarak, gayrimenkullerin inşa edilmesi, satın alınması ve satımı dâhil her aşamada karşılaşılabilen uyuşmazlıklarda müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir. Hukuk Büromuz mal sahiplerini, kiracıları, gayrimenkul yatırımcılarını, müteahhitleri, inşaat firmalarını hukuki alanda temsil etmektedir.

Gayrimenkul Hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Ecri misil, el atmanın önlenmesi (müdahalenin men-i) davalarının açılması ve dava takibi,
 • İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davaları,
 • İrtifak haklarının kurulmasına ilişkin davalar,
 • İpotek ihtilaflarından doğan davalar,
 • İstihkak davaları,
 • Kamulaştırma davaları,
 • Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Kira bedelinin tespiti davaları,
 • Önalım (şüfa) davaları,
 • Tapu iptal ve tescil davaları,
 • Tapu Müdürlüğü ile kişiler arasındaki başvuru, dava ve ihtilafların takibi,
 • Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik başvuru ve davalar,
 • Tahliye davaları,
 • Alım – satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi, düzenlenmesi,
 • İpotek sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi ile ipotek ve rehin tesisi işlemleri,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılması,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi,
 • Kiralama sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi.