İdare Hukuku

İdare Hukuku

WK Hukuk Bürosu olarak, başta idarenin tek taraflı işlemleri, idari yaptırım kararlarına itirazlar, idare ile akdedilen sözleşmeler, kamu ihale kurumu kararlarına yapılacak itirazlar ve uyuşmazlıkların çözümü, belediyelerin imar ve iskân işlemlerine karşı yapılacak olan ve itirazlar ve hukuki prosedürün işletilmesi gibi konular olmak üzere; idare hukuku kapsamına giren tüm konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmekteyiz.

İdare Hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • İdari işlemler için gerekli evrakların düzenlenmesi, dilekçelerin hazırlanması,
 • İdarenin sorumluluğu nedeniyle tazminat davalarının açılması,
 • İdari sözleşmelerden doğan davaların açılması,
 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davaların açılması,
 • İdari para cezalarına itiraz edilmesi/ iptal davalarının açılması,
 • İmar hukukuna ilişkin ihtilafların çözüme kavuşturulması, çözüm yolları, imar davaları ve takibi,
 • İhale hukukuna ilişkin ihtilafların çözüme kavuşturulması ve ihale davaları takibi,
 • Kamulaştırma ile ilgili davaların yürütülmesi,
 • Memur davalarının yürütülmesi,
 • Öğrenci davalarının yürütülmesi,
 • Belediye Kanunu’na ilişkin uyuşmazlıklar ve çözüm yolları gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi.