Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Yerel Vergi Danışmanlığı

Müşterilerimize, kurumlar vergisi, gelir vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi, emlak vergisi, gümrük vergileri, belediye vergileri, transfer fiyatlandırması, bankacılık ve sigorta muameleleri vergisi ve kaynak kullanımı destekleme fonu başta olmak üzere yerel vergi konularında danışmanlık yapıyoruz.

 

Uluslararası Vergi Yapılandırması

Hem yerel hem de faaliyette bulundukları diğer ülkelerdeki vergi konularında sorun yaşayan çok uluslu şirketler için optimum vergi yapılanmasının uygulanması konusunda hem yerel hem de uluslararası mevzuatlar kapsamında danışmanlık veriyoruz.

 

Uluslararası Şirket Yapılandırmaları

WK Hukuk Hukuk olarak, müvekkillerimizle çok uluslu holding yapılandırmalara üzerinde çalışarak hem vergi hem de hukuki olarak en optimum holding yapılandırmasının oluşturulması konusunda danışmanlık veriyor, yapının oluşturulmasında bir fiil çalışıyoruz.

Vergi Davası ve Uyuşmazlık Çözümleri

Müvekkilerimize, her türlü yerel vergi konularındaki vergi uyuşmazlıklarında danışmanlık hizmeti veriyor, dava süreçlerini takip ediyoruz.

 

Birleşme ve Devralmalar

Müvekkilerimize olası birleşme ve devir alma işlemlerinde, satın alma ya da satma durumundaki vergisel pozisyonun analiz edilmesi hizmetleri (due diligence), birleşme ya da devir alma öncesinde şirketin vergisel yapılandırması (birleşme,devir, bölünme vb) hususunda danışmanlık hizmetleri ve  satın alma ya da satma işleminde doğacak vergilerin analiz edilerek vergi optimizasyonun sağlanması hizmetlerini veriyoruz.